Bestyrelsen mødes en gang om måneden, hvor der diskuteres og tages stilling til alt, hvad der har med den daglige drift, vedligeholdelse, økonomi mm. at gøre. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer, så hvis du har lyst til at deltage eller har spørgsmål til bestyrelsen, kan du sende en mail til formanden på fbkformand@gmail.com. 

Formand: Simone Romme 
Simone spiller på klubbens 2. hold. Udover at være næstformand er Simone til daglig anklager i København.

Næstformand: Mette Hostrup Vang 
Mette er motionistspiller på klubbens søndagstræning. Udover at være medlem af bestyrelsen er Mette til daglig IT-forretningsudvikler i Din Samfundsfaglige A-kasse.
 
Kasserer: Thomas Præst
Thomas deltager på klubbens senior c-træning. Udover at være kasserer i FBK, er Thomas til daglig IT-konsulent.
 
Bestyrelsesmedlem: Claus B. Lemche (tidligere formand og Spilleudvalgsformand) 
Er yderligere holdleder for 50+ holdet og har spillet i FBK siden 1974. Til dagligt er Claus IT-projektleder.. 
 
Bestyrelsesmedlem: Niels Jørgen Madsen 
Niels Jørgen spiller på klubbens søndagstræning og på Motion 60+. Niels Jørgen er udover at være bestyrelsesmedlem pensionist, hvorfor han er flittig til at hjælpe med al vedligeholdelse af hallen. Niels Jørgen har været bestyrelsesmedlem siden 2013.
 
Suppleant: Jakob Ørsted
Jakob er engageret motionsspiller og spiller på klubbens søndagstræning. Herudover er han far til Folke, der er medlem i FBKs ungdomsafdeling. Jakob introducerer gerne andre forældre til FBKs fantastiske søndagstræning for motionister. Udover at være godt engageret i FBKs ungdomsafdeling er Jakob til daglig lektor på Proffessionshøjskolen UCC. 
 
Suppleant: Claus Møldrup 
Claus spiller på seniortræningen. 
 

Seneste nyt