Ønsker du at høre mere om ungdomstræning i FBK, kan du kontakte os på: fbk@fbk-hal.dk Der er mulighed for 2 gange gratis prøvetræning og du kan låne en ketcher i klubben.

Når børnene er medlem af klubben er de altid velkomne til at gå i hallen og spille, når der er ledige baner. Forældre med passivt medlemskab i klubben har samme mulighed. Vi anbefaler at forældre engagerer sig i klubben, det har masser af synergieffekt.

Vær opmærksom på at der af hensyn til gulvet i hallen, skal spilles i sko beregnet til indendørs sport eller bare tæer. Af hensyn til træningen bør forældre eller andre pårørende ikke opholde sig i hallen under selve træningen.

I FBK betaler alle et klubkontingent og derudover et træningskontingent for den eller de træninger man deltager i. Boldforbrug er inkluderet. Klub- og træningskontingentet betales fra den dag man melder sig ind i FBK og trækkes automatisk hver halve år.

Tilmelding og udmelding skal ske skriftligt til: fbk@fbk-hal.dk. Skriv i mailen, barnets navn, adresse og fødselsdato, samt forældrenes navn, telefonnummer og mailadresse. FBK skal også orienteres skriftlig til denne mail, hvis barnet ændrer træningstid, fx fra en træningsgang til to træningsgange. Eller fra badmintorik til almindelig træning uden forældre.

 

Kontingentpriser

                                                                                Træningskontingent -           Klubkontingent -       Samlet pris -
                                                                                 Halvårligt                              Halvårligt                  Halvårligt

2 eller flere træninger ugentligt                                1035 kr                                  175 kr                        1210 kr

1 træning ugentligt                                                   690 kr                                    175 kr                       865 kr

Badmintorik (der betales pr. barn                             200 kr                                    175 kr                        375 kr
den voksne er gratis)

Passivt medlemskab (eksempel-                              -                                           175 kr                        175 kr
vis forældre der ønsker at spille
med deres børn i klubben, når
banerne ikke er i brug.)

Seneste nyt