I 2019 blev der nedsat et vedtægtsbestemt 60+ udvalg (TPU), som består af:

Torben Andersen (formand)
Rigmor Axelsen
Kirsten Jensen
Jørn Hansen
Gynther Petersen og
Jane Clausen (suppleant)

Endvidere er der til træning hver for-/eftermiddag tilknyttet en holdleder, der er ansvarlig for at lede træningen.

Der er desuden et årligt medlemsmøde.

Seneste nyt