I 2019 blev der nedsat et vedtægtsbestemt 60+ udvalg (TPU), som består af Torben Andersen (formand), Rigmor Axelsen, Kirsten Jensen, Jørn Hansen, Gynther Petersen og Jane Clausen (suppleant).

Endvidere er der til træning hver for-/eftermiddag tilknyttet en holdleder, der er ansvarlig for at lede træningen.

Der er desuden et årligt medlemsmøde.

Seneste nyt